Ilu obcokrajowców jest zameldowanych w Katowicach?

0
37

Na pobyt stały w Katowicach zameldowanych jest 507 obcokrajowców, a na pobyt czasowy – 2277 obcokrajowców. Największą grupę stanowią Ukraińcy – jest ich w Katowicach 1100.

Dane pochodzą z grudnia 2018 roku. Wtedy na terenie Katowic zameldowano było 2277 na pobyt czasowy oraz 507 na pobyt stały. Najwięcej obcokrajowców zameldowanych na pobyt stałych to posiadacze obywatelstwa ukraińskiego, rosyjskiego, wietnamskiego, białoruskie i niemieckie. Na pobyt czasowy najwięcej jest zameldowanych Ukraińców, Białorusinów, Hindusów, Koreańczyków, Rosjan oraz Włochów. Największą grupą narodowościową w Katowicach są Ukraińcy – jest ich 1013 zameldowanych na pobyt czasowy oraz 92 na pobyt stały.

Raport przygotowała Komisja Rozwoju katowickiej Rady Miasta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here