W tym mieście do głosu dochodzą społecznicy

0
54

Gliwice to miasto na skraju aglomeracji górnośląskiej, w którym w ostatnich latach coraz śmielej dobywa się głos ruchów społecznych. W mieście funkcjonuje kilka organizacji na styku kultury, samorządu, urbanistyki, które stanowią ważny głos w dyskusji społecznej.

Strefa mieszkania. Gliwice nie tylko miejscem do zarabia pieniędzy

Bazując na sukcesie gospodarczym lat ’90 (m.in. sprowadzenie do miasta fabryki Opla i utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Gliwice stworzyły w ostatniej dekadzie markę miasta o wysokim poziomie życia, a zarazem świetnego miejsca do pracy. Trochę w kontrze do tej wizji rozwoju wystąpili właśnie społecznicy. Coraz częściej podnoszone są na forum publicznym kwestie jakości życia, dbałości o zieleń miejską, architekturę i szeroko rozumianą przestrzeń publiczną.

Gliwicka Rada Rowerowa

To jedna z najprężniej rozwijających się organizacji, która bacznie obserwuje wszystkie inwestycje drogowe w mieście i próbuje uwzględniać interes rowerzystów. Miasto do niedawna podchodziło do tych kwestii z dużym dystansem, traktując rowerzystów, jako „przemijającą modę”. Tymczasem dzięki GRR ten sposób patrzenie na problem dwóch kółek zaczął w Gliwicach ewoluować, a po ulicach miasta można od niedawna korzystać z rowerów miejskich.

Warsztat Miejski w Gliwicach

Organizacja trzymająca się z dala od polityki, za to blisko wszystkich majsterkowiczów. To właśnie dla nich powstał warsztat. Pierwotnie miał być tylko miejscem wymiany doświadczeń i punktem dostępu do narzędzi. Działania Warsztatu przerodziły się jednak w zorganizowane akcje i a nawet przygotowanie własnego festiwalu.

OSOM Gliwice

Organizacja czynnie zaangażowana w wiele sfer życia miasta. Systematycznie punktuje działanie władz miasta, upominając się o dobro mieszkańców i akcentując takie kwestie jak m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, dbałość o zabytki i zieleń miejską, a także kwestie organizacji komunikacji publicznej.

Ratujmy Lipy

Grupa zrzeszona wokół Stowarzyszenia Gliwickie Drzewa, silnie zaangażowana w obronę gliwickich drzew. Społecznicy byli szczególnie mocno zaangażowani w obronę szpaleru ponad 100 lip rosnących przy ul. Mickiewicza, które w oczach drogowców kwalifikowały się do wycinki. Ostatecznie, dzięki staraniom mieszkańców, drzewa trafiły do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here